Genbrugspotter fra de glade gartnere

Artikel i Gartnertidende – Tekst Lotte Bjarke

En blå bølge breder sig i Gartneriet Lundegaard. Gradvist skiftes de traditionelle brune potter ud med blå potter af genbrugsplast. Fra ultimo maj sælges alle planter i miljø-venlige blå potter

Det var Martin Paulsen fra Pöppelmann Teku, der introducerede de blå potter til Mads Bang Olsen, der hurtigt kunne se ideen i at skærpe gartneriets miljøprofil.

Mads Bang Olsen, Gartneriet Lundegaard i Odense, havde længe gået og luret på mulighederne for at skærpe gartneriets miljøprofil, da Martin Paulsen, der er konsulent for den tyske potteproducent Pöppelmann Teku, præsenterede ham for Pöppelmann Blue® potteserien. De blå potter er fremstillet af 100 procent genbrugsplast indsamlet fra tyske husstande og kan genbruges 100 procent igen, når de indgår i affaldssortering.
– Jeg har så tit tænkt på, at genbrug
er oppe i tiden, og noteret mig al den omtale af problemer med plast, der er i medierne. Så da Martin fortalte om baggrunden for de blå potter, var jeg nærmest solgt, siger Mads Bang Olsen.

Følger sin mavefornemmelse

At der så skulle mange overvejelser til, før han besluttede sig for at satse 100 procent på de mere miljøvenlige blå potter, der koster omkring 5 øre mere end traditionelle potter, er oplagt.
– Jeg har haft mine bekymringer. Det har man vel altid, når noget er nyt. Hvad siger kunderne til den nye farve potter. Hvad siger forbrugerne? Er der nogen, der vil købe en plante i en blå potte?Men hvorfor skulle de egentlig ikke ville det? Hvis vi ikke prøver, finder vi i hvert fald ikke ud af det, og jeg har en god mavefornemmelse. Jeg tror på, at det her er noget, der kommer, og jeg tror, det kommer hurtigt i form af specifikke krav fra vores kunder, siger Mads Bang Olsen. Han tilføjer, at det optimale ville være, hvis han kunne få 100 procent økologiske potter og andre produkter til produktionen, men at produkter, der lever op til de krav, produktionen stiller, ikke findes på markedet endnu. Når de kommer, er han klar.
– Jeg ved godt, det kan være dyrt at være blandt de første til at satse på noget nyt. Men omvendt tror jeg også på, at det giver værdi at vise, at man har taget stilling og tror på sine produkter. Jeg tager ikke det her initiativ for at tjene mere på den enkelte plante. Jeg tager det for at blive en foretrukket leverandør, pointerer Mads Bang Olsen.

Konceptet breder sig

De første blå potter blev leveret i uge 13, og sidst i maj rammer de første salgsplanter markedet. Det er Sagina i 5,5 cm og 9 cm potter, minisolsikker i 5,5 cm potter og Crassula rosularis også i 5,5 cm potter. Det er gartneriets hovedkultu-rer, mens andre mindre kulturer efter-hånden vil følge efter.
50-60 procent af den lille million planter, Gartneriet Lundegaard afsætter om året, eksporteres til Tyskland. Det er en væsentlig årsag til, at Mads Bang Olsens mange overvejelser endte med et ja til de blå potter.
Martin Paulsen fortæller, at Pöppelmann Teku introducerede de blå potter for cirka 15 måneder siden, og at interessen for dem har været stor og voksende. Så stor faktisk, at flere andre potteproducenter nu også har blå potter i repertoiret.

Det begyndte i Tyskland, men det breder sig hurtigt. Også det engelske marked har stort fokus på, at potter ikke alene skal være fremstillet af genbrugs-plast, de skal også kunne genanvendes 100 procent til fremstilling af nye potter. Norge er også stærkt på vej, pointerer han.

Det tyske marked er klar

I realiteten er husstandsindsamlet plastaffald betydeligt mere vanskeligt at arbejde med end for eksempel industriaf-fald, fordi det indeholder mange forskel-lige fraktioner af plast. Men det hører også med til ideen bag de blå potter at fremstille nye potter af materiale, der ikke mister værdi i processen.
– Målet er helt generelt i vores produktion at bruge så lidt plast som muligt, genanvende så meget som muligt og i virkeligheden at skabe et lukket system, hvor den plast, vi anvender, kan genbruges igen og igen til præcist det samme produkt, siger Martin Paulsen.
I Tyskland er indsamling af plastaffald fra husstandene sat i system, og det er baggrunden for, at de blå potter nærmest er blevet et brand blandt tyske forbrugere.
Det er lykkedes at formidle historien om, at de blå potter er fremstillet af husstandsindsamlet plast som youghurt-bægre og ketchupflasker. Og de tyske forbrugere ved, at sort plast er vanskeligere at genbruge end for eksempel blå, fordi sorteringsanlæggene har svært ved at arbejde med sort plast. Infrastrukturen er afgørende
De tyske forbrugere er altså vant til at sortere deres affald, og infrastrukturen er i orden, så affaldet bliver indsamlet og genbrugt. Er den ikke det, får man ikke det optimale ud af de miljøvenlige potter. Hvis potten ryger i beholderen med restaffald, bliver den til en engangspotte, der bliver brændt under afgivelse af CO2. Derfor er det så vigtigt, at infrastrukturen til genanvendelse er i orden, som den er i Tyskland, der er gået forrest og har vist, at det kan lade sig gøre. Det er vigtigt at formidle, for en blå plastpotte i naturen er fortsat en blå plastpotte i naturen.
– I Danmark er der kun cirka 30 kommuner, der indsamler plastaffald, og de gør det efter fem forskellige principper. Derfor er vi langt bagud i forhold til Tyskland på dette område, pointerer Martin Paulsen, der dog ikke er i tvivl om, at vi her til lands nok skal komme efter det.
I England og Norge er interessen for Pöppelmann Blue ligeledes støt stigende, men som i Danmark, skal der også her arbejdes med infrastrukturen til genanvendelse.

Positiv modtagelse

Mads Bang Olsen har introduceret sit initiativ til salgsselskaber, kædekunder og så videre, og han har kun fået positiv respons. Jeg tror på det her. Tror på, at det er noget, der kommer. Jeg har hørt, at for eksempel BlomsterRingen i Sverige al-lerede fra 2020 vil stille krav til potterne også. Så ja, vi er et af de første danske gartnerier, der er med på den blå bølge, men jeg er sikker på, at der er flere på vej. Jeg synes personligt, at det er en positiv ting, og jeg kan godt lide det po-sitive, siger Mads Bang Olsen, der gerne markedsfører sig selv og sine medarbej-dere som de glade gartnere.
Nu glæder de glade gartnere sig til at kunne markedsføre deres planter i miljøvenlige, genanvendelige blå potter af genbrugsplast og håber, produktet får en lige så god modtagelse som ideen.

Mads Bang Olsen, Gartneriet Lunde-gaard, glæder sig til, at blandt andet Sagina og minisolskikker i miljøvenlige, blå genbrugspotter rammer markedet sidst i maj.

Sagina og minisolsikker

Gartneriet Lundegaard modtog de første blå potter i uge 13 og er gradvist ved at implementere dem i hele produktionen.